Vývoj kvality ovzduší
v Ústeckém kraji

Dlouhodobým problémem nejen v Ústeckém kraji, ale v celé ČR, jsou emise z lokálních topenišť a dopravy

celý článek »

kvalita


Vážení a milí obyvatelé Ústeckého kraje,

kolektiv Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) pro vás připravil již poslední letošní vydání publikace „EkoZpravodaj pro Ústecký kraj“. Jeho první číslo bylo věnováno VODĚ, druhé číslo PŮDĚ/PŘÍRODĚ a poslední číslo je věnováno tématu OVZDUŠÍ.

Znečištění ovzduší bylo na konci 80. let a počátku 90. let 20. století jedním z hlavních problémů životního prostředí České republiky. Česká republika byla jedním z největších znečišťovatelů atmosféry v Evropě. To vše již patří minulosti. Emise znečišťujících látek do ovzduší se na území České republiky včetně Ústeckého kraje od roku 1990 trvale snižují. Přesto není vyhráno. Jak konstatuje Zpráva o životním prostředí České republiky, zásadním problémem životního prostředí České republiky v roce 2014 je, shodně jako v předešlých letech, zhoršená kvalita ovzduší, zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Zásadními faktory ovlivňujícími kvalitu ovzduší v České republiky je zejména vytápění domácností, a to především v malých sídlech, a doprava.

V EkoZpravodaji na téma Ovzduší proto přinášíme články, věnované jak vývoji znečištění ovzduší Ústeckého kraje od roku 1989, tak i aktuálnímu programu zlepšování ovzduší Ústeckého kraje, problematice spalování odpadů v domácnostech, kotlíkovým dotacím, udržitelné dopravě, kvalitě vnějšího i vnitřního ovzduší, možnosti ukládání oxidu uhličitého pod zem, pachové zátěži řešené v rámci česko-saského projektu OdCom a dále námětům a tipům, jak se tématu ovzduší věnovat v rámci výuky ve školách mateřských, základních či středních.

Doufám, že v EkoZpravodaji naleznete zajímavé informace a těším se na Vaše náměty a postřehy.

Víte, že...

  • vůně

    Při klidném dýchání vdechne dospělý zdravý člověk asi 500 – 600 ml vzduchu. Počet vdechů v klidu za minutu je 14 – 16. Za den tedy naše plíce přefiltrují cca 14 m3 vzduchu.


    Netrénovaný člověk rozezná asi 4 000 pachů, ženy více než muži. Trénovaný člověk rozeznává až 10 000 pachů, které umí identifikovat. Profesionální odborníci na testování voňavek dokáží rozlišovat až 100 000 různých vůní.


    Co všechno víte o ovzduší můžete vyzkoušet v naší křížovce.