Zapojte se do našich akcí

Projekt „Mapujeme vodu“
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří připravilo projekt, jehož hlavním cílem je seznámení žáků/studentů se zdroji vody v místě, kde žijí (tj. studánkami, prameny, požárními objekty, řekami, nádržemi, vodními díly atd.).

Doba trvání projektu: 9/2016 - 9/2017

Jak projekt probíhá?
Projekt bude probíhat v několika etapách:
1. etapa - vyplnění pracovního listu, resp. vodního deníku
2. etapa - zaslání výsledku projektu na adresu: ecmost@vuhu.cz do 30. 9. 2017
3. etapa - vyhodnocení nejlepšího mapování

V případě zájmu o zapojení do projektu nás kontaktujte (tel.: 800 195 342, ecmost@vuhu.cz), abychom Vám mohli zaslat "Vodní deník" k mapování.

mapuj vodu mapuj vodu